#228 Hành Trình ngày 15/8/2020 – 365 ngày: Hãy tự mình suy nghĩ, và hãy tự mình lựa chọn.

Bạn có vốn có sẵn một người thầy ở bên trong mình, và bạn luôn luôn nhận được hướng dẫn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.Hãy tự mình suy nghĩ, và hãy tự mình lựa chọn.
#228 Hành Trình ngày 15/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 16/08/2019 – 365 ngày: Đi đứng vội vàng hấp tấp khó được người khác kính trọng


1 bình luận về “#228 Hành Trình ngày 15/8/2020 – 365 ngày: Hãy tự mình suy nghĩ, và hãy tự mình lựa chọn.”

Viết một bình luận