#033 Hành Trình ngày 02/2/2021 – 365 ngày: Để được mọi người trân trọng.
Nếu bạn muốn thu hút được sự trân trọng đối với những gì mình làm, thì hãy sống một cuộc đời tràn ngập sự trân trọng và khen ngợi dành cho người khác.

Nếu bạn cứ soi mói lỗi sai của người khác, thì bạn sẽ mang đến cuộc sống của mình những người chuyên soi mói lỗi sai của bạn. Nếu bạn phán xét người khác thì bạn chỉ mang đến sự phán xét của người khác đối với mình. 

Và nếu bạn trân trọng người khác, thì bạn cũng sẽ mang đến sự trân trọng của người khác dành cho mình. Trước hết, bạn phải khiến bản thân tràn ngập với cảm xúc mà bạn mong muốn, và sau đó bạn mới có thể thu hút được nó trong thế giới bên ngoài.

033 Hành Trình ngày 02/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 02/2/2020 – 365 ngày: Muốn giải quyết sự việc xảy ra, trước tiên hãy học cách không đổ lỗi.


Viết một bình luận