Hành Trình 341 ngày 07/12/2017 – 365 ngày.

Vũ trụ rất ưu ái cho sự biết ơn, vậy nên trong tháng này, hãy cam kết rằng mỗi ngàybạn đều sẽ tỏ ra biết ơn. Mỗi ngày, hãy tìm kiếm những điều có thể khiến bạn cảm thấy biết ơn.

Hãy khiến "cảm ơn" trở thành câu khẩu hiệu của bạn. Khi bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, với mỗi bước đi, hãy nói "cảm ơn".

Hãy khởi đầu mỗi ngày mới với từ "cảm ơn", và trước khi đi ngủ, điều cuối cùng bạn nghĩ đến cũng là sự biết ơn đối với ngày hôm đó.

Hãy luôn cảm thấy biết hơn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể chuyện gì xảy ra vớibạn.

Chỉ cần 30 ngày đắm chìm bản thân trong sự biết ơn, bạn sẽ thay đổi cuộc sống củamình nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Khi phát ra và sống trong sự biết ơn, khi ấy bạn đang nhấn nút "BẬT" đối với Vũ trụ và nó sẽ mang đến TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP đến với bạn, những thứ tương đồng vớilòng biết ơn của bạn. Hỡi Vũ trụ, hãy mang chúng đến đây!

Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!

Trả lời