Hành Trình 263 ngày 20/09/2017 – 365 ngày.

Hiện trạng thực tế của hành tinh này thật ra chỉ là sự phản chiếu tổng hợp từ tâm trí của tất cả mọi người. Những điều không hòa hợp mà bạn thấy trên hành tinh củachúng ta, tất cả chỉ là sự phản chiếu của sự không hòa hợp bên trong con người. Sự liên kết giữa hành tinh này và con người tại đây là một mối liên kết không thể phá vỡ. Thế giới sẽ thay đổi và hành tinh của chúng ta sẽ thay đổi nếu như mỗi con người thay đổi bên trong họ.

Một con người sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Và nhiều người khác ấy sẽ truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khác. Hàng nghìn người này sẽ truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác, hàng triệu người này lại truyền cảm hứng cho hàng tỷ người. Và đó là cách chúng ta mang lại sự hòa hợp trên Trái Đất này.

Viết một bình luận