Hành Trình 19 ngày 19/1/2018 – 365 ngày.

Chìa khóa để hình dung tưởng tượng, đó là hãy khiến cảnh tượng ấy liên tục chuyển động trong đầu bạn, và tưởng tượng mình chuyển động trong khung cảnh ấy. 

Nếu như bạn giữ cho cảnh tượng ấy chuyển động như một bộ phim, thì bạn sẽ có thể điều khiển được sự hình dung tưởng tượng rất nhanh chóng. Nếu như cảnh tượng mà bạn tạo ra là khung cảnh tĩnh thì sẽ khó khăn hơn nhiều để bạn duy trì hình ảnh ấy trong đầu.

Hãy khiến cho hình ảnh tưởng tượng của bạn luôn tiếp diễn với rất nhiều các hoạt động diễn ra trong đó, và tâm trí của bạn sẽ trở nên tập trung đến nỗi nó không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa.

Ngày 19 năm ngoái,  kỷ niệm 1 năm 365 ngày (Thật Tuyệt Vời) 

Ngày 19: Kiểm soắt mình 

Một người nhạy cảm biết rằng giận dữ sẽ làm lãng phí thời gian và năng lượng. Sẽ phải cố gắng mới tạo dựng lại mối quan hệ đã mất.

Tốt hơn nên chú ý tới thái độ của mình và đáp lại một cách không vội vã. Bằng cách đó bạn sẽ cải thiện và cũng cố các mối quan hệ với người khác. Hãy tạo ra lòng tin và bỏ qua những lỗi lầm.

Share link: Ngày 19/1/2017 – 365 ngày. 

Trả lời