Hành Trình 18 ngày 18/1/2018 – 365 ngày.

Bạn đã sử dụng Bí Mật Cuộc Sống trong suốt cuộc đời của mình – không có một lúc nào mà bạn không sử dụng nó cả. 

Hành-Trình-19-ngày-19/1/2017-365-ngày-

Bạn luôn đang sử dụng nó, dù kết quả là mang đến điều bạn muốn hay đem lại điều bạn không muốn. Mỗi con người, mỗi sự việc, và mỗi tình huống – trong mỗi ngày của bạn – tất cả đều đến với bạn thông qua quy luật hấp dẫn.

1 bình luận về “Hành Trình 18 ngày 18/1/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận