#013 Hành Trình ngày 13/1/2021 – 365 ngày: Sự thay đổi liên tục đang diễn ra quanh bạn.
Bạn có biết rằng nếu như cuộc sống của bạn không thay đổi, thì bạn cũng không thể tồn tại được? Vũ trụ và mọi thứ bên trong nó đều liên tục thay đổi, bởi vì Vũ trụ của chúng ta được hình thành bởi năng lượng. 

Năng lượng chỉ có thể tồn tại nếu như nó luôn vận động và thay đổi. Nếu năng lượng ngừng vận động, thì toàn bộ Vũ trụ và tất cả Sự sống sẽ biến mất.

Cuộc sống của chúng ta cũng là năng lượng, và vì vậy nên chúng cũng phải luôn luôn vận động và thường xuyên thay đổi. Bạn không thể dừng những vận động và thay đổi xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn cũng không nên làm như thế. 

Bản chất thay đổi của năng lượng là điều mang Cuộc sống đến cho chúng ta. Nó khiến Cuộc sống phát triển và nó khiến chúng ta phát triển.013 Hành Trình ngày 13/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 13/1/2020 – 365 ngày: Đời trước thiếu nợ đời này gặp nhau!


Viết một bình luận