#014 Hành Trình ngày 14/1/2021 – 365 ngày: 03 việc giúp bạn áp dụng Luật Hấp Dẫn hiệu quả hơn.
03 việc giúp bạn áp dụng Luật Hấp Dẫn hiệu quả hơn

Nghĩ điều tốt.

Nói điều tốt.

Làm điều tốt.

Đây là ba bước có thể mang lại cho bạn nhiều thứ hơn tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng.
014 Hành Trình ngày 14/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 14/1/2020 – 365 ngày: Thời gian không đợi người, nhưng cuộc đời còn quá nhiều khoảng trống mà mình vẫn chẳng nhận ra.


Viết một bình luận