Hành Trình 138 ngày 19/05/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 138 ngày 19/05/2017 – 365 ngày.

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên tới đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi, trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.
HỒ CHÍ MINH
 

Viết một bình luận