⭐️⭐️⭐️ Câu chuyện: “Chó và Chuột”.

posted in: KIẾN THỨC | 0Câu chuyện: “Chó và Chuột”

Đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn!

Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụng thịt, không ngờ lại khiến con chó nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn dịu ngọt thương lượng với chó:


“Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt”. Chó nghiêm mặt, từ chối thẳng thừng: “Bọn mày mau cút đi. bà chủ thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Lúc đó, thì ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ trả chơi!”

-> Bài học kinh doanh: Đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn! Khi họ hứa cho bạn một chút lợi ích, thì sau đó bạn mất rất nhiều thứ. 

Trả lời