#252 Hành Trình ngày 08/9/2020 – 365 ngày: Tiết lộ công thức vạn năng để đạt được mọi thứ.


Bước 1 – Yêu cầu. Có nghĩa là bạn phải thật sự, thật sự biết rõ ràng mình muốn điều gì, và bạn làm điều này bằng cách suy nghĩ về nó thật kỹ lưỡng thấu đáo.

Hãy nhớ rằng vào thời điểm mà bạn yêu cầu thứ mình muốn, thì vốn nó đã tồn tại sẵn trong thế giới tinh thần rồi. Yêu cầu là bước chủ động trong quy trình sáng tạo.

Bước 2 – Tin tưởng. Có nghĩa là từ bên trong mình, bạn phải hiểu rõ rằng thứ mà bạn muốn đã ngay lập tức trở thành của bạn.

Niềm tin của bạn sẽ cung cấp phương tiện để mong muốn từ thế giới tinh thần chuyển đổi thành một điều có thật trong thế giới vật chất. Tin tưởng là bước bị động trong quy trình sáng tạo.

Bước 3 – Đón nhận. Nếu như bạn tin rằng mình đã nhận được nó rồi, thì bạn sẽ nhận được nó. Đón nhận là bước thứ ba trong quy trình sáng tạo, và nó là kết quả 

của việc bạn kết hợp các bước chủ động và bị động với nhau, và điều này tạo ra một quá trình sáng tạo hoàn hảo.

Sự sáng tạo cũng giống như một viên pin. Cực dương là chủ động. Cực âm là bị động.

Hãy kết nối hai cực lại với nhau một cách hoàn hảo, và bạn sẽ có được sức mạnh.252 Hành Trình ngày 08/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 09/09/2019 – 365 ngày: Đúng mực, là sự trưởng thành cao nhất.Viết một bình luận

Share