#251 Hành Trình ngày 07/9/2020 – 365 ngày: Ý thức rõ về sự khác biệt giữa Muốn và Cần.Việc bạn mong muốn một điều gì đó là hoàn toàn phù hợp với quy luật. Bạn thu hút thứ mà bạn mong muốn.


Nhưng nếu bạn cần một thứ gì đó thì bạn đã sử dụng sai quy luật. Bạn không thể thu hút điều mà bạn cần – nếu như bạn cảm thấy rằng mình đang thật sự cần điều đó một cách khẩn cấp và tha thiết – bởi vì cảm xúc ấy chứa đựng sự sợ hãi.
Những cảm xúc “cần” như vậy chỉ khiến thứ bạn muốn bị tách ra xa khỏi bạn.

Hãy mong muốn mọi thứ. Đừng cần thứ gì cả.251 Hành Trình ngày 07/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 08/09/2019 – 365 ngày: Cuộc đời này, biết bao người đã thua ở một chữ “đợi”


1 bình luận về “#251 Hành Trình ngày 07/9/2020 – 365 ngày: Ý thức rõ về sự khác biệt giữa Muốn và Cần.”

Viết một bình luận