#122 Hành Trình ngày 02/05/2019 – 365 ngày.

Xem Youtobe: Chiều Có Mưa Bay.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 122 ngày 02/5/2018 – 365 ngày.
"Nếu bạn đau khổ bởi một điều gì đó đến từ thế giới bên ngoài, thì nỗi đau ấy bản thân nó không tồn tại, mà nó được tạo ra dựa trên sự đánh giá của bạn; và vì vậy bạn có sức mạnh để hủy bỏ nó bất cứ lúc nào." MARCUS AURELIUS ANTONINUS AUGUSTUS (121-180)[......]

Lo nghĩ suy diễn là tự đào mồ chôn hạnh phúc

Viết một bình luận