Hành Trình 248 ngày 06/09/2017 – 365 ngày.

Chúng ta không có khả năng nhìn thấy được mọi thứ trong tương lai của mình, nhưng năng lượng tối cao của Vũ trụ thì có thể nhìn thấy được mọi khả năng.

Trong trường hợp các mối quan hệ, có thể bạn tin rằng một người nào đó chính là một nửa hoàn hảo của mình, nhưng sự thật có thể không phải là như thế. Bạn có thể yêu cầu có được một mối quan hệ hòa hợp, vui vẻ và đầy tình yêu với một con người cụ thể nào đó, nhưng nếu Vũ trụ thấy được rằng bạn không có khả năng có được mối quan hệ hạnh phúc như thế với con người này, thì Vũ trụ sẽ không mang họ đến gần bạn.

Hãy đưa ra yêu cầu có được một mối quan hệ hòa hợp, vui vẻ và đầy tình yêu, và sau đó cho phép Vũ trụ vận hành để mang đến cho bạn một nửa hoàn hảo thật sự, dù họ có thể là ai đi chăng nữa.

Trả lời