Hành Trình 241 ngày 30/08/2017 – 365 ngày.

 

Bạn vẫn luôn rất siêng năng trong việc giữ chiếc xe của mình luôn đầy xăng. Vậy thì bạn có đủ siêng năng để giữ bản thân mình luôn đầy ắp những ý nghĩ và cảm xúc tốt đẹp không?

Bạn chỉ có thể đi theo hướng mà mình muốn trong cuộc sống khi bạn có được đúng nguồn nhiên liệu, và còn phải có đủ nguồn nhiên liệu ấy.

Trả lời