Hành Trình 103_ngày 14/04/2017 – 365 ngày: Biết Ơn

Hành Trình 103_ngày 14/04/2017 – 365 ngày.

“Biết ơn không chỉ là một quy trình vĩ đại nhất, mà nó còn chính là nguồn gốc phát sinh của tất cả những thứ khác.”

MARCUS TULLIUS CICERO (106 TCN – 43 TCN)

1 bình luận về “Hành Trình 103_ngày 14/04/2017 – 365 ngày: Biết Ơn”

Viết một bình luận