Hành trình 115 ngày 26/04/2017 – 365 ngày: Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Hành trình 115 ngày 26/04/2017 – 365 ngày.

Những tần số tiêu cực không mang đến bất cứ điều gì tốt đẹp cả. 

Hãy đưa bản thân đến với tần số tích cực – tần số của những mong muốn bên trong bạn. Để làm được điều này, hãy nhìn vào từng thứ trong cuộc sống của bạn với một ĐÔI MẮT MỚI. 

[caption id="attachment_3256" align="alignnone" width="300"

Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Hãy điểu chỉnh đôi mắt và tầm nhìn của mình, hãy bắt đầu nhìn thấy những điều ấy thật rõ ràng. Cuộc sống thật sự tươi đẹp đến diệu kỳ.

1 bình luận về “Hành trình 115 ngày 26/04/2017 – 365 ngày: Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.”

Viết một bình luận