MỞ RỘNG HAI CỬA CHÍNH TRONG THỜI GIAN DÀI:

 MỞ RỘNG HAI CỬA CHÍNH TRONG THỜI GIAN DÀI:

1/. Nguy hại:- Bất luận hai cửa chính có đối diện nhau hay không, vẫn hình
thành nên khí đối lưu, nguyên khí chảy ra ngoài khá nhanh , không phù hợp với nguyên tắc tụ khí.


2/. Phương pháp hoá giải: – Khi không có trường hợp gì đặc biệt trong cùng một khoảng thời gian nên mở một cửa chính.

Viết một bình luận