#302 Hành Trình ngày 28/10/2020 – 365 ngày: Thẳng Tiến Sẽ Đéc – Bí quyết để có những chuyến đi như ý và an toàn.Mỗi khi bạn ngồi lên xe, hãy nhớ dành một vài giây để tưởng tượng ra việc mình đã đến đích một cách vui vẻ và khỏe mạnh.


Bất kể chuyến đi đó mang mục đích gì, bất kể loại phương tiện vận chuyển nào, hãy sử dụng sức mạnh của Vũ trụ thông qua việc định hướng và tạo ra một chuyến đi vui vẻ và tốt đẹp.

302 Hành Trình ngày 28/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 29/10/2019 – 365 ngày: Con người chính là như nước thì ắt làm việc sẽ thành công.


Viết một bình luận