Ngô Văn Hiếu-Hiểu rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng yếu.

Câu Chuyện: 
'' Phú ông chọn vợ ''

Có một phú ông muốn tổ chức chọn vợ. Sau một thời gian dài tuyển chọn mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho 3 nàng mỗi người một nghìn đồng và nói rằng các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng.
Nàng A mua rất nhiều bông khiến ½ không gian của phòng tràn ngập bông.
Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập ¾ gian phòng.
Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng.


Cuối cùng, nàng C chính là người được phú ông chọn lựa.
Thế nên, hiểu rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng yếu.

Viết một bình luận