Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 285 ngày 12/10/2017 – 365 ngày.

Để thu hút những điều bạn muốn cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, bản thân bạn phải trở thành một thỏi nam châm đầy hạnh phúc.

Hạnh phúc sẽ thu hút hạnh phúc.

Để trở thành một thỏi nam châm hạnh phúc, bạn cần phải cảm thấy hạnh phúc, suy nghĩ những điều hạnh phúc, và thực hiện những hành động đầy hạnh phúc đối với người khác.Để khiến bản thân chìm ngập trong cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ, hãy làm thấy cả những gì bạn có thể để mang lại hạnh phúc cho người khác.

Viết một bình luận