Hành Trình 100 ngày 11/04/2017 – 365 ngày

Hành Trình 100 ngày 11/04/2017 – 365 ngày

Để thu hút bất cứ điều gì bạn muốn đến với cuộc sống của mình, bạn không phải tìm hiểu xem nó sẽ đến NHƯ THẾ NÀO. Điều bạn cần làm là yêu cầu Vũ trụ, tập trung vào kết quả mong muốn, tưởng tượng mình đã có được nó, và tin tưởng rằng mình đã có được nó, và truyền đi lời cảm ơn vì bạn đã có được nó, ngay bây giờ.

Hãy làm việc bạn cần làm, bằng cách truyền đi mong muốn của mình, và cho phép Vũ trụ làm công việc của nó để mang điều mong muốn ấy đến với bạn.

 

Một trả lời tới to “Hành Trình 100 ngày 11/04/2017 – 365 ngày”

Trả lời