#272 Hành Trình ngày 28/9/2020 – 365 ngày: Luôn duy trì sự bình yên và niềm vui bên trong.Nếu một ai đó nói điều tiêu cực với bạn, đừng phản ứng gì cả. Bạn cần phải tập luyện cho bản thân đến một mức độ mà bạn có thể luôn bình tĩnh và cảm thấy sự bình yên bên trong, dù có bất cứ điều tiêu cực gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Khi bạn có thể duy trì được sự bình yên và niềm vui bên trong, dù có bất cứ tình huống nào xảy ra bên ngoài, thì bạn đã có thể kiểm soát tất cả mọi thứ.272 Hành Trình ngày 28/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 29/09/2019 – 365 ngày: Nguồn gốc câu nói “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, hầu hết chúng ta đều hiểu sai


1 bình luận về “#272 Hành Trình ngày 28/9/2020 – 365 ngày: Luôn duy trì sự bình yên và niềm vui bên trong.”

Viết một bình luận