Hành Trình 326 ngày 22/11/2017 – 365 ngày.

Quy luật luôn luôn chính xác, và nó không bao giờ có bất cứ sai sót nào. Vậy nên khi có vẻ như quy luật không còn hoạt động đúng nữa, thì bạn có thể biết chắc rằng điều đó xảy ra không phải quy luật có sai sót gì. Sai sót ở đây chỉ có thể xuất phát từ người sử dụng quy luật đó. Và đây quả là một thông tin tuyệt vời! Chẳng phải bạn phải tập luyện mới có thể bước đi được sao? Chẳng phải là bạn phải tập luyện mới có thể lái xe được sao? Chỉ cần tập luyện là có thể bước đi, chỉ cần tập luyện là có thể lái xe.

Thực hành tập luyện chính là điều bạn cần phải làm để có được tất cả mọi thứ!

Viết một bình luận