Hành Trình 327 ngày 23/11/2017 – 365 ngày.

Trò chơi của Cuộc sống chính là việc tạo ra những phương thức hiệu quả để tin tưởng, và từ đó bạn sẽ nhận được điều mình muốn. Dù thứ bạn mong muốn lớn lao đến mức nào, thì cũng hãy thể hiện sự vui mừng và biết ơn ngay bây giờ, như thể bạn đã thật sự có được nó rồi. 

Viết một bình luận