#082 Hành Trình ngày 23/3/2021 – 365 ngày: Bạn đang gửi đi khuôn mẫu cho ngày mai của bạn.
Dù bạn có nhận thức được hay không, thì hôm nay bạn cũng đã gửi đi một yêu cầu cho ngày mai của mình, dựa trên cuốn catalogue của Vũ trụ. 

Những suy nghĩ và cảm xúc chủ đạo của bạn trong hôm nay đang tạo ra một tần số có thể tự động xác định được cuộc sống của bạn trong ngày mai sẽ là như thế nào. 

Hãy cảm thấy tốt đẹp ngay bây giờ, và cảm thấy như thế trong khoảng thời gian còn lạicủa ngày hôm nay, và bạn sẽ khiến cho ngày mai của mình trở nên tuyệt vời.

082 Hành Trình ngày 23/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 22/3/2020 – 365 ngày: Đạm bạc mới là chân thật, yên ổn chính là phúc phận.


Viết một bình luận