#322 Hành Trình ngày 17/11/2020 – 365 ngày: Cách thức điều hướng dòng năng lượng vô tận.

Hãy tin tưởng vào Sức mạnh Vô tận đang hoạt động thông qua bạn. Đó là một năng lượng tích cực thuần túy mà bạn có thể định hướng đến bất cứ đâu theo ý muốn của mình, thông qua sự tập trung của tâm trí.


Tuy nhiên, bạn phải đang hòa hợp cùng tần số với Sức mạnh Vô tận, và điều đó có nghĩa là bạn phải tập trung vào việc nâng mình lên tần số của sự tích cực. 

Khi tập trung vào sự tiêu cực, bạn sẽ tự ngắt liên kết giữa bản thân và Sức mạnh Vô tận. Chỉ có một Sức mạnh Vô tận Duy nhất và nó chỉ có thể được sử dụng cho những điều tích cực và tốt đẹp.

Xem Youtobe KHÔNG BỎ CUỘC: Cách thức điều hướng dòng năng lượng vô tận.
322 Hành Trình ngày 17/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 18/11/2019 – 365 ngày: 3 độ tuổi “ương bướng” của trẻ, cha mẹ cần chú ý để giáo dục con tốt.


Viết một bình luận