Hành trình 58 ngày 28/02/2017 – 365 ngày: Con đường lý tưởng nhất đưa bạn đến đó sẽ sớm xuất hiện.

Hành trình 58 ngày 28/02/2017 – 365 ngày:
“Khi bạn đã sắp xếp lại tâm trí mình và biết được mình muốn làm gì, hãy nói với bản thân mình hàng nghìn lần mỗi ngày, rằng bạn sẽ làm điều đó.

Con đường lý tưởng nhất đưa bạn đến đó sẽ sớm xuất hiện. Bạn sẽ có được cơ hội mà mình hằng mong muốn.”

CHRISTIAN D. LARSON (1874-1954)

Viết một bình luận