Hành Trình 275 ngày 02/10/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 277 ngày 04/10/2017 - 365 ngày.

Bạn đã thực hiện định hướng cho ngày hôm nay chưa? Hay bạn định để ngày hôm nay trôi theo sự điều khiển của những suy nghĩ từ ngày hôm qua? Những điều dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu làm việc này:

Tất cả những điều Tốt đẹp đang đến với tôi trong hôm nay.

Tất cả những mong muốn của tôi sẽ được đáp ứng trong hôm nay.

Phép màu và điều kỳ diệu sẽ luôn theo tôi đến khắp nơi trong ngày hôm nay.

Một ngày tuyệt vời nhất! 

Trả lời