#020 Hành Trình ngày 20/1/2021 – 365 ngày: Thực hành kiến tạo nên ngày của bạn.


Hãy dành hai phút trong ngày hôm nay để định hướng cho ngày mai.
020 Hành Trình ngày 20/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 20/1/2020 – 365 ngày: Bản chất của cuộc đời chính là một chuỗi tuần hoàn.


Viết một bình luận