#019 Hành Trình ngày 19/1/2021 – 365 ngày: Sức mạnh của Lòng Biết Ơn với…..


Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy biết ơn về mọi thứ trong cuộc sống của mình. Có nhiều người chỉ tập trung vào một thứ mình muốn mà quên mất việc biết ơn đối với tất cả những thứ mà họ đang có được.

Khi không có được lòng biết ơn, bạn sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì thông qua luật hấp dẫn. Bởi vì nếu như bạn không phát ra những xung động biết ơn từ sự tồn tại của mình, thì theo mặc định, bạn sẽ phát ra những xung động của sự vô ơn.

Hãy nắm quyền chủ động và sử dụng tần số tồn tại của mình để tạo ra điều mình mong muốn.

019 Hành Trình ngày 19/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 19/1/2020 – 365 ngày: Đời người thong dong, đâu cần phải vội vã bởi ung dung chính là một loại trí tuệ của nhân sinh.


Viết một bình luận