#241 Hành Trình ngày 28/8/2020 – 365 ngày: Niềm tin nghĩa là tin tưởng vào những điều tốt.
Niềm tin nghĩa là tin tưởng vào những điều tốt.


Niềm tin nghĩa là tin tưởng vào những điều tốt.Nỗi sợ hãi nghĩa là đặt sự tin tưởng vào những điều xấu.

#241 Hành Trình ngày 28/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 #241 ngày 29/08/2019 – 365 ngày: Đời người tựa như ván cờ, muốn thắng thì phải có sự kiên trì.


1 bình luận về “#241 Hành Trình ngày 28/8/2020 – 365 ngày: Niềm tin nghĩa là tin tưởng vào những điều tốt.”

Viết một bình luận