#328 Hành Trình ngày 23/11/2020 – 365 ngày: Cách thức tạo ra tương lai của bạn.
Bạn sẽ tạo ra tương lai của mình thông qua việc định hướng. Định hướng chỉ đơn giản là một hành động có ý thức trong hiện tại để xác định những gì sẽ xảy ra trong tương lai.


Sức khỏe, sự hòa hợp trong các mối quan hệ, hạnh phúc, tiền bạc, sự sáng tạo và tình yêu sẽ đến với bạn trong tương lai, thông qua những định hướng trong hiện tại của bạn.

Hãy thực hiện định hướng cho mỗi ngày để tạo ra tương lai của bạn.

328 Hành Trình ngày 23/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 24/11/2019 – 365 ngày: 4 câu hỏi khó của vị sư trụ trì cô đọng cả đời người.


Viết một bình luận