#329 Hành Trình ngày 24/11/2020 – 365 ngày: Sức mạnh của việc lặp lại.
Khi bạn đọc quyển sách Bí mật hoặc xem bộ phim Bí mật, bạn chỉ có thể tiếp thu những kiến thức có cùng tần số với bạn trong thời điểm đó. 


Vào lần tiếp theo khi đọc lại quyển sách hay xem lại bộ phim, bạn sẽ có thể tiếp thu được thêm nhiều và rất nhiều điều khác nữa.


Quy trình này sẽ không bao giờ ngừng lại. 

Bạn sẽ tiếp tục khám phá được thêm gì đó trong mỗi lần đọc lại hoặc xem lại, và các quy luật sẽ trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Đó là bởi vì nhận thức của bạn đang dần được mở rộng hơn sau mỗi lần như thế.

329 Hành Trình ngày 24/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 25/11/2019 – 365 ngày: Qủa báo xảy ra khi bức hại người tu luyện: Ác báo lần lượt xảy ra thuận theo Thiên lý


Viết một bình luận