#👉 214 Hành Trình ngày 03/8/2021 – 365 ngày: Cái bạn cho đi sẽ là cái bạn nhận lại.
Dù bạn muốn mang điều gì đến với cuộc sống của mình, thì bạn phải CHO ĐI điều ấy.


Bạn muốn có được tình yêu? Hãy cho đi điều ấy. 

Bạn muốn có được sự trân trọng? Hãy cho đi điều ấy. 

Bạn muốn có được sự thấu hiểu? Hãy cho đi điều ấy. 


Bạn muốn có được niềm vui và hạnh phúc? Hãy cho những người khác điều ấy.
Bạn có khả năng cho đi rất rất nhiều tình yêu, sự trân trọng, sự thấu hiểu và hạnh phúc đến rất nhiều người, trong mỗi ngày!


214 Hành Trình ngày 03/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 01/8/2020 – 365 ngày: Tỷ phú kim cương và cách dạy con thông qua hoàn cảnh khốc liệt.


Viết một bình luận