Hành Trình 224 ngày 13/08/2017 – 365 ngày.

 

Mặc dù có rất nhiều thứ mà bạn phải tìm tòi và học hỏi, nhưng Sự thật Cuộc sống vốn luôn tồn tại ở mọi thứ trong thế giới xung quanh bạn, nếu đôi mắt bạn đủ tinh tường để nhìn thấy chúng. Chỉ có những sự hạn hẹp về tầm nhìn và các niềm tin định kiến của con người mới có thể ngăn cản chúng ta thấy được Sự thật.

Hãy liên tục tự mình đặt ra các câu hỏi cho bản thân, liên tục học hỏi , liên tục rũ bỏ những niềm tin định kiến, và Sự thật Cuộc sống sẽ mở ra trước mắt bạn. 

Viết một bình luận