#254 Hành Trình ngày 10/9/2020 – 365 ngày: Chỉ cần có sự trải nghiệm.

“Chúng ta không tự nhiên mà trở nên khôn ngoan, chúng ta phải tự mình khám phá được điều này, thông qua một hành trình mà không ai có thể thực hiện thay hay miễn trừ cho chúng ta được.”MARCEL PROUST (1871-1922)254 Hành Trình ngày 10/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 11/09/2019 – 365 ngày: Sự kỳ diệu của tĩnh tâm: Thanh lọc tâm hồn, tìm về bản chất của sinh mệnh,
1 bình luận về “#254 Hành Trình ngày 10/9/2020 – 365 ngày: Chỉ cần có sự trải nghiệm.”

Viết một bình luận