#108 Hành Trình ngày 18/4/2021 – 365 ngày: TIN TƯỞNG.


Những điều đến với cuộc sống của bạn nhanh nhất chính là những điều mà bạn TIN TƯỞNG nhiều nhất. 

Bạn chỉ có thể mang đến cuộc sống của mình những điều bạn TIN TƯỞNG, và vì thế, bạn phải TIN TƯỞNG rằng mình sẽ nhận được điều bản thân mong muốn.


108 Hành Trình ngày 18/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 17/4/2020 – 365 ngày: Điều quý nhất trong thiên hạ là giữ chữ tín.


Trả lời