#109 Hành Trình ngày 19/4/2021 – 365 ngày: Sợ hãi có giúp bạn đạt được mục đích?
Khi bạn sợ hãi điều gì đó sẽ xảy ra, thì thông qua quy luật hấp dẫn bạn sẽ thu hút nó, mặc dù vẫn còn một điều may mắn là bạn phải thật sự tập trung và liên tục duy trì nỗi sợ hãi đó mới có thể mang nó đến với mình.


Những cảm xúc mà bạn tạo ra khi không mong muốn một điều gì đó là rất mạnh mẽ. Và đồng thời, việc có được những thứ bạn muốn cũng sẽ trở nên bất khả thi nếu như bạn đang có quá nhiều nỗi sợ hãi về điều mà mình không mong muốn. 

Hãy loại bỏ những cảm xúc mà bạn đã tạo ra khi lo sợ cho những điều mình không muốn, và bây giờ hãy sử dụng năng lượng mạnh mẽ bên trong bạn và điều hướng nó đến vớithứ mà mình muốn. 

Bất kể bạn đã suy nghĩ hay cảm nhận điều gì, thì sức mạnh để sáng tạo của bạn đang tồn tại NGAY LÚC NÀY.

109 Hành Trình ngày 19/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 18/4/2020 – 365 ngày: Thực hành 3 điều này sẽ giúp cho bạn cải thiện vận mệnh của mình.


Trả lời