#022 Hành Trình ngày 22/1/2021 – 365 ngày: Cách thức sử dụng tâm trí để “tưởng tượng”.


Khi áp dụng Luật Hấp Dẫn, đôi khi bạn cần có một chút khả năng tưởng tượng, giống như Albert Enstein đã nói: 

The Imagination is more Important then Knowledge ~ Năng lực tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

Cách thức để hình dung tưởng tượng hiệu quả, đó là hãy khiến cảnh tượng ấy liên tục chuyển động trong đầu bạn, và tưởng tượng mình chuyển động trong khung cảnh ấy. 

Nếu như bạn giữ cho cảnh tượng ấy chuyển động như một bộ phim, thì bạn sẽ có thể điều khiển được sự hình dung tưởng tượng rất nhanh chóng. Nếu như cảnh tượng mà bạn tạo ra là khung cảnh tĩnh thì sẽ khó khăn hơn nhiều để bạn duy trì hình ảnh ấy trong đầu.

Hãy khiến cho hình ảnh tưởng tượng của bạn luôn tiếp diễn với rất nhiều các hoạt động diễn ra trong đó, và tâm trí của bạn sẽ trở nên tập trung đến nỗi nó không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa.


022 Hành Trình ngày 22/1/2021 – 365 ngày, ngày 22/1/2020 – 365 ngày: Đầu năm lễ chùa, nhưng Thần Phật chỉ xét một điều này thôi…Viết một bình luận