#038 Hành Trình ngày 07/2/2021 – 365 ngày: Cách thức để làm điều ước trở thành sự thực.
Khi bạn ước muốn điều gì đó, nếu bạn chưa biết “bằng cách nào” điều đó sẽ đến, hãy yên tâm và đừng cố nghi ngờ hay lo lắng. 

Chỉ cần tập trung và điều bạn muốn và “bằng cách nào đó” vũ trụ sẽ “mách bảo” cho bạn giải pháp tự bên trong hoặc vũ trụ sẽ đưa điều đó đến với bạn từ bên ngoài.

038 Hành Trình ngày 07/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 07/2/2020 – 365 ngày: Nhẫn một lúc sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.


Viết một bình luận