Hành Trình 15 ngày 15/1/2018 – 365 ngày.

Bảng tầm nhìn là một công cụ giúp bạn tạo ra hình ảnh của những điều mình mong muốn ở trong tâm trí.

Ht15_365_ngay_15_1_2018_

Khi nhìn vào bảng tầm nhìn ấy, bạn đang tạo nên bức tranh về mong muốn của mình bên trong tâm trí.

Khi bạn tập trung vào bảng tầm nhìn, thì nó sẽ kích hoạt các giác quan và khởi tạo những cảm xúc tốt đẹp bên trong bạn. Và khi ấy, bạn đã có trong tay hai yếu tố để thực hiện quy trình sáng tạo – đó là tâm trí của bạn và cảm xúc của bạn – tất cả đều hoạt động với hiệu quả tối đa.

1 bình luận về “Hành Trình 15 ngày 15/1/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận