#037 Hành Trình ngày 06/2/2021 – 365 ngày: Nói tin mà không dễ tin
Yêu cầu, Tin tưởng, Đón nhận – chỉ cần ba bước đơn giản này để tạo ra điều bạn muốn. 

Tuy nhiên, thông thường thì bước thứ hai – tin tưởng – là bước khó khăn nhất. Nhưng nó cũng chính là bước tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện được. Tin tưởng nghĩa là không có bất cứ một gợn nghi ngờ nào. Tin tưởng nghĩa là không suy suyển. Tin tưởng nghĩa là niềm tin tuyệt đối. Tin tưởng có nghĩa là luôn vững vàng dù bất cứ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài đi chăng nữa.

Khi bạn thật sự làm chủ được việc tin tưởng, thì bạn sẽ làm chủ được cả cuộcsống của mình.

037 Hành Trình ngày 06/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 06/2/2020 – 365 ngày: Thiện niệm có thể cải biến sức khỏe của chúng ta.

Viết một bình luận