#262 Hành Trình ngày 18/9/2020 – 365 ngày: Sức mạnh của “hiện tại”Lý do mà tất cả mọi sức mạnh của bạn chỉ tồn tại trong “hiện tại”, đó là bởi vì “hiện tại” là thời gian duy nhất mà bạn có thể nghĩ đến những suy nghĩ mới và cảm nhận những cảm xúc mới.
Chúng ta không thể suy nghĩ một điều gì đó cho thời điểm 30 giây sau lúc này, hoặc cảm nhận một điều gì đó cho thời điểm 2 tiếng trước đây. 


Chúng ta chỉ có thể suy nghĩ trong HIỆN TẠI.


Chúng ta chỉ có thể cảm nhận trong HIỆN TẠI. Và vì thế, khoảnh khắc hiện tại này chính là điểm hội tụ sức mạnh vĩ đại của bạn.

Toàn bộ những phần còn lại của cuộc sống đang chờ đợi bạn!262 Hành Trình ngày 18/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 19/09/2019 – 365 ngày: 12 lời khuyên để đời ứng với 12 hoàn cảnh cuộc sống từ thiền sư sẽ thay đổi cuộc đời bạn


1 bình luận về “#262 Hành Trình ngày 18/9/2020 – 365 ngày: Sức mạnh của “hiện tại””

Viết một bình luận