Master Your Time, Master Your Life

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoida.com

Với những tiến bộ hiện đại và thông tin ngày càng sẵn có cho chúng ta, chúng ta đang sống trong một thế giới mang lại nhiều cơ hội và khả năng hơn bao giờ hết. Con người đang sống lâu hơn, mức học vấn cao hơn, và tầm nhìn toàn cầu là rộng hơn.

Nhưng tất cả những lựa chọn này đều có thể áp đảo. Sự tăng trưởng bùng nổ của thông tin, công nghệ và cạnh tranh đã làm thay đổi gần như không thể theo kịp. Có nhiều phương tiện bị áp lực phải làm nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Vì vậy, nhiều thứ đòi hỏi sự chú ý của bạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn chồng chất lên, và bạn kết thúc cảm thấy như không có đủ thời gian trong ngày.

Có lẽ bạn quản lý để có được tất cả mọi thứ được thực hiện, nhưng nó không phải là cách bạn hy vọng, và đó là tại các chi phí của cảm giác bị đốt cháy ra khỏi nhu cầu của công việc của bạn, cuộc sống cá nhân, và mọi thứ khác trên thế giới.

Có một lối thoát khỏi vòng lặp thời gian này …

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Bạn cần phải nhìn thời gian khác nhau.

Tôi đã thu thập được những khám phá và chuyên môn của mình về quản lý thời gian vào cuốn sách của tôi, "Thạc sĩ Thời gian của bạn, Thạc sỹ về Cuộc sống của bạn." Và như vậy bạn có thể thấy chính xác những gì tôi đang nói đến,

Ngô Văn Hiếu-

tôi đã đưa vào phần giới thiệu 

Có một lối thoát khỏi vòng lặp thời gian này …

Bạn cần phải nhìn thời gian khác nhau.

Tôi đã phát hiện ra rằng có những loại thời gian khác nhau cho những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của bạn. Mỗi hoạt động và trách nhiệm trong cuộc sống của bạn đòi hỏi bạn phải có cách tiếp cận khác về thời gian nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất từ ​​mọi việc bạn làm.

Bên trong bạn sẽ khám phá ra:

Làm thế nào bạn nắm vững thời gian hoàn toàn xác định chất lượng cuộc sống của bạn. Tầm quan trọng của hành vi "dừng lại và suy nghĩ", và làm thế nào để làm cho nó một thói quen
Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch làm thế nào để đạt được những điều bạn thực sự muốn trong cuộc sống
Làm thế nào để thực hiện những thói quen tương tự thành công của 3% người biểu diễn hàng đầu
Nếu bạn muốn thoát khỏi chu kỳ không có đủ thời gian, hãy đưa quyển sách này một cách nhanh chóng và bạn sẽ bắt đầu thấy được cách bạn có thể vận dụng thời gian cho lợi thế của mình.

TT..qua sách

Ủng Hộ Tác Giả, bằng việc mua sách đặt trên đầu nằm là đã giúp tác giả.

Http://www.diaocthoidai.com: nhận chia sẽ:

Thưởng thức sách bằng Link đăng ký bên dưới: 

Nhận quyển sách TẠI ĐÂY

Trả lời