Trước khi trách mắng con cái, xin ba mẹ nhớ tới điều này.

Khi tôi còn là một cậu bé, bố tôi đã nói rằng: Hãy cứ ném bóng như thế này con trai và một ngày nào đó con có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Con hãy cứ xoay cây gậy như thế và một ngày nào đó con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp” và tôi giờ đây là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Có rất nhiều bố mẹ khi không thuận mắt với những hành động của con mà gán cho chúng những mác tiêu cực như: dốt nát, vụng về, vô tích sự… Các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng trẻ sẽ vì đó mà sẽ cố gắng thay đổi được hành vi hay khả năng của mình. Nhưng nếu những câu la mắng đó được lập lại nhiều lần kèm theo với một vẻ mặt căng thẳng, nghiêm trọng thì rất có thể đứa trẻ sẽ dần dần trở nên giống với cái mác mà cha mẹ đã dán lên chúng.

Ngược lại, nếu cha mẹ biết cách động viên con cái, hay dành cho con những lời tích cực thì đứa trẻ sẽ tự tin và đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Chúng ta cùng xem video dưới đây:

See, there is a story of a major league baseball player who’s speaking inmates in prison. One of the inmates asks him, “how did you become a professional ballplayer sir?” To which he says, “you know, I think it started when I was a boy. I will play catch with my dad and he would always say “you keep throwing the ball like that son and you’ll end up in the major leagues one day. You keep swinging a bat like that son and you’ll end up in the major leagues one day” and here I am – a professional ballplayer.

Đây là câu chuyện về một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, người đang nói chuyện với các tù nhân ở trong tù. Một tù nhân hỏi anh: “Làm thế nào mà anh lại trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp vậy?” Anh trả lời: “Bạn biết đấy, tôi nghĩ nó bắt đầu khi tôi còn là một cậu bé. Tôi chơi bắt bóng với bố mình và ông luôn nói: “Hãy cứ ném bóng như thế này con trai và một ngày nào đó con có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Con hãy cứ xoay cây gậy như thế và một ngày nào đó con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp” và tôi giờ đây là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Một ngày nào đó con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp (Ảnh: mvymca.org)

 

The room becomes quiet and the inmate who asked the question, he said “you know, the same thing happened to me when I was a boy my father told me that I was good for nothing and that one day, I would end up in the prison” and here I am.

Căn phòng trở nên im lặng và người tù đã hỏi trước đó nói: “Anh biết không, điều tương tự cũng đã xảy ra với tôi, khi tôi còn là một cậu bé, bố tôi đã nói rằng tôi là đồ bỏ đi và ngày nào đó tôi sẽ kết thúc ở trong tù và giờ thì tôi ở đây.


Bố tôi đã nói rằng tôi là đồ bỏ đi (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

 

Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me? WRONG! See, words can cut deeper and faster, longer than any sword knows to man. I still haven’t forgotten what they told me as a kid, the teasing the insecurities that it created. Have you?

Gậy và đá có thể làm gẫy xương tôi, còn lời nói thì không bao giờ làm tôi tổn thương? SAI LẦM! Bạn thấy đây, lời nói có thể cắt sâu hơn, nhanh hơn và lâu hơn bất kỳ một thanh kiếm nào mà con người từng biết đến. Tôi vẫn không quên những gì người ta nói với tôi khi tôi còn nhỏ, những lơi châm trọc và bất an mà nó đã tạo ra. Bạn có như thế không?

See, words can cut deeper and faster, longer than any sword knows to man.

Bạn thấy đấy, lời nói có thể cắt sâu hơn, nhanh hơn và lâu hơn bất kỳ một thanh kiếm nào mà con người từng biết đến.

Consider the story of a little girl. She’s in grocery stone with her mother and she drops a bottle of milk onto the floor breaking it. The mother says, “You’re a stupid child. Why did you do that?”

Hãy xem xét câu chuyện về một cô bé. Cô bé tới quầy tạp hoá cùng với mẹ và cô bé làm rơi một chai sữa xuống sàn nhà và làm nó vỡ toang. Người mẹ nói: “Con thật ngu ngốc. Sao con lại làm thế?”.


Cô bé làm rơi chai sữa xuống sàn nhà (Ảnh: Abigail Thompson Photography)

 

Consider another little girl who’s in the grocery store with her mother. She drops the bottle of milk onto the ground breaking it and this mother says “ THAT  was a stupid thing you did”.

Hãy xem một cô gái khác cũng ở trong một quầy tạp hoá cùng mẹ. Cô bé làm rơi chai sữa xuống sàn nhà vỡ tan và người mẹ này nói: “ĐÓ là một hành động ngu ngốc mà con đã làm”.

Which child do you think will grow up to have a healthier self-image and more self-confidence? The one who was called stupid or the one whose action was called stupid?

Bạn nghĩ rằng đứa trẻ nào sẽ lớn lên sẽ có phong thái mạnh mẽ hơn và tự tin hơn? Đứa bị gọi là ngu ngốc hay đứa có hành động bị gọi là ngu ngốc?

 

See, it is important to be mindful of the words that we use to our – our friends, our families, our loved ones, and strangers. Because the sticks and stones can break our bones, but words can break our heart. And if we’re not careful it can shatter our dreams.

Bạn thấy đấy, cẩn trọng trong lời nói mà chúng ta nói với bạn bè, người thân, những người chúng ta yêu thương và cả với những người lạ nữa là rất quan trọng. Bởi vì gậy và đá có thể làm gẫy xương ta, nhưng lời nói có thể làm trái tim ta tan nát. Và nếu chúng ta không cẩn trọng nó có thể còn làm tan vỡ giấc mơ của chúng ta.

Theo Prince Ea
Thiên Cầm biên dịch

Viết một bình luận