Cảnh giới cao nhất trong Tây Du Ký, thế nhân mấy ai có thể tỏ tường?

Đây là video để chúng ta tham khảo để hiểu rõ hơn thân tâm của mỗi người, Video chỉ sơ lược một số ý chính thôi chứ không thể nói rõ được hoàn toàn những gì mà Tây Du Ký muốn gửi đến chúng ta, vì vậy tùy vào tâm thức cảm nhận mỗi người mà hiểu khác nhau về tác phẩm kinh điển “Phật giáo” này.

ĐKN.tv !

https://youtu.be/ZpsWS86cf8I

Viết một bình luận