#366 Hành Trình ngày 31/12/2020 – 365 ngày: Tạm Biệt Năm Cũ 2020. Bạn đang tạo ra thực tại này.
Không một điều gì có thể đến với cuộc sống của bạn, trừ khi bạn thực hiện kêu gọi nó đến với mình thông qua những suy nghĩ chủ đạo thường trực.Viết một bình luận