#001 Hành Trình ngày 01/1/2021 – 365 ngày: Hành động, nói và suy nghĩ về điều bạn muốn có.
Vào khoảnh khắc mà bạn đưa ra yêu cầu, thật sự tin tưởng và nhận thức rõ rằng bạn đã có được thứ mình muốn trong một thế giới mà bạn chưa thể thấy được, thì cả Vũ trụ sẽ vận hành để mang điều ấy đến với thế giới mà bạn nhìn thấy được. 

Bạn phải hành động, nói và suy nghĩnhư thể bạn đã có được nó ngay lúc này. 

Vì sao? Bởi vì Vũ trụ là một tấm gương, và quy luật hấp dẫn sẽ phản chiếu trở lại những suy nghĩ thường trực của bạn.001 Hành Trình ngày 01/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 01/1/2020 – 365 ngày: Đời người được mất đều bằng 0, hà cớ chi phải muộn phiền?


Viết một bình luận