#⭐️ 218 Hành Trình ngày 06/8/2022 – 365 ngày: Cứ bảo có lý do “Chờ …”

Khi còn sống, con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ.218 Hành Trình ngày 06/8/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – ngày 07/8/2021 – 365 ngày: Bí mật về luật thuế thập phân của người Babylon cổ đại.


Viết một bình luận